Privacy beleid

House Tronics bv engageert zich om de privacy van zijn klanten te bewaken. Hiervoor houden wij ons strikt aan de algemene vordering gegevens bescherming (GDPR). Hieronder geven we kort wat meer uitleg over de gegevensverwerking die House Tronics bv uitvoert.

Welke persoonsgegevens bewaren wij

Voor de goede werking van onze services te garanderen verzamelen wij enkele gegeven. Ten eerste beschikken wij over persoonlijke identificatie gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer. Deze moeten ons in staat stellen u de juiste informatie te verschaffen. Wanneer u overgaat tot aankoop van één of meerdere van onze producten en services zullen wij ook uw transactiegegevens bewaren.

Delen van persoonsgegevens

De hierboven beschreven gegevens worden (deels) gedeeld met een softwareprovider. Deze provider ondersteund ons in het correct beheren van onze klanten relaties. Eveneens delen wij data met onze boekhouder met als doel een correcte financiële rapportage te bekomen.

Met beide deze partijen hebben wij een overeenkomst die het onmogelijk stelt om uw gegevens verder te delen met andere personen of organisaties.

Uw rechten

U heeft ten alle tijden het recht om ons te vragen welke gegevens wij van u verwerken. Indien wij gegevens van u verwerken kan u hiervan eenvoudig een kopie opvragen, vragen om gegevens aan te passen of de verwerking van persoonsgegevens stopzetten. Dit kan u doen door een mail te sturen naar: lode.housen@house-tronics.be